ONSDAG 12 MAJ 2021

Åtgärder längs 863 mil stigar och leder i naturområden i hela Sverige

Att vi kan uppleva naturen beror mycket på länsstyrelsernas och andra förvaltares arbete med allt från leder och rastplatser till toaletter och eldstäder. Under 2020 gjordes många insatser för att underlätta friluftslivet runt om i hela Sverige.

En stor del av åtgärderna var insatser på och runt 863 mil stigar och leder, både statliga leder i fjällen och i skyddade områden. I arbetet ingår att kontrollera, underhålla och röja lederna så att de är ”vandringsbara” och säkra, laga eller lägga nya spänger, renovera eller bygga nya eldstäder, vindskydd, bord och utedass med mera.

- Arbetet med friluftslivsanordningar pågår hela tiden i naturreservat, nationalparker och längs statliga leder i fjällen. Under 2020 satsades extra mycket på detta, dels på grund av den stora ökningen av besök i naturen, dels för att kunna ta emot besökare på ett smittsäkert sätt genom exempelvis fler bänkbord, fler eldplatser och skyltning om att hålla avstånd, säger Stella Malmgren, handläggare på Naturvårdsverket.

Exempel på åtgärder som genomfördes 2020:

Viktigt med kunskap när fler besöker naturen

Att besöken ökat i naturreservaten märks på större åtgång av ved, fler bilar på parkeringsplatserna och fler frågor från allmänheten. Att sprida kunskap och information är extra viktigt när fler besöker naturen.

- Nu är det ett bra tillfälle att nå de som kanske inte är så vana naturbesökare med information om allemansrätten och vad som gäller i skyddade områden. I år ser vi att det är extra viktigt att sprida budskap om att parkera rätt, att ta hand om sitt skräp, att vi kan sprida ut oss och upptäcka områden med lägre besökstryck samt att hålla avstånd även ute, avslutar Stella Malmgren.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Naturvårdsverket