ONSDAG 12 MAJ 2021

Götene kommun tar bort avgifterna för serveringstillstånd under 2021

Den 3 maj beslutade kommunfullmäktige att ta bort avgifterna för de verksamheter som idag har serveringstillstånd i Götene kommun under 2021. Beslutet innebär att både de fasta och rörliga avgifterna kommer tas bort under denna period. Detta för att hjälpa samtliga verksamheter att lindra de hårda effekterna av Coronapandemin.

Kommunfullmäktige beslutade 3 maj att ta bort avgifterna för de verksamheter som har serveringstillstånd i Götene kommun under 2021. Detta gäller såväl den fasta som den rörliga avgiften. Stödet om avgiftsbefrielse har i avsikt att sänka verksamhetens kostnader och ge samtliga möjlighet till en förbättrad betalningsförmåga. Förhoppningen är att avgiftsbefrielsen ska hjälpa till att lindra effekterna av Coronapandemin som slagit hårt mot restaurangbranscher.

"2021 har varit ett fortsatt tufft år för näringsidkare i Götene kommun och restaurangbranschen har uppmärksammats som hårt utsatt. De flesta gör allt de kan för att tillgodose smittskyddskraven. De skärpta nationella råden och föreskrifterna tillsammans med regeringens beslut om förbud för alkoholförsäljning efter klockan 20:00 har en stor påverkan på verksamhetens intäkter. Därför har vi valt att införa stödet om avgiftsbefrielse för att mildra de ekonomiska nedslagen för dessa aktörer" säger kommunalråd Susanne Andersson.

Idag betalar verksamheter med serveringstillstånd en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften innefattar tillsyn och den rörliga avgiften innefattar alkoholförsäljning.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun