ONSDAG 12 MAJ 2021


Kata gård - Fotograf: Maria Vretemark

Ny skrift lyfter fram arbetet med vårt kulturarv

Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram skriften ”Nyttan med kulturmiljö” om landets kulturmiljöer och det arbete som länsstyrelserna gör för att främja kulturarvet. Den riktar sig till alla som är intresserade av vår kulturmiljö. Från Västra Götaland är Kata gård i Varnhem med som exempel.

Vad är kulturmiljöer? Vad har de för plats i samhället och hur skyddas de? Det är frågor som besvaras i kulturmiljöskriften ”Nyttan med kulturmiljö”. Skriften innehåller exempel på olika typer av kulturmiljöer – allt från en prästgård i Dalarna till ett kalkbruksområde på Gotland – och har tagits fram av länsstyrelsernas kulturmiljöfunktioner.

– Jag tror att kulturmiljön är både okänd och känd av alla. Kulturmiljön är något av kulturens ”ekosystemtjänst”, en bakgrundsservice som bidrar till variation och upplevelser men också till förankring och mening utan att vi riktigt förstår varför. Vi vill med rapporten lyfta fram och ge exempel på det omfattande och viktiga arbete med kulturmiljö som görs av Sveriges länsstyrelser i samarbete med en lång rad organisationer, företag och enskilda människor, säger Mats Herklint, länsantikvarie vid Länsstyrelsen Västra Götaland.

Som exempel från Västra Götaland beskrivs satsningen på ett besökscentrum i Varnhem mellan Skara och Skövde – Kata gård.

Det var en fantastisk berättelse om tiden före munkarna, som kom fram då platsen grävdes ut. Den har på flera sätt ändrat på historien om Sveriges kristnande och även på kvinnans roll under vikingatiden. Det var Kata som härskade på storgården, fortsätter Mats Herklint
– Varnhem är en av länets och landets mest betydelsefulla platser med kunglig begravningskyrka och lämningarna efter det Cistercienserkloster som grundades under 1100-talet. I år görs en stor satsning på ruinen, faktiskt den största sedan 1920-talet. Hela trakten runt Hornborgasjön och Vallebygden är en fantastisk natur- och kulturmiljö, en tillgång till stor nytta för alla, avslutar Mats Herklint.

Publikationen finns i både tryckt och digital form och levereras till bland annat Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet. Den kommer också att distribueras till politiker samt lokala, regionala och nationella myndigheter.

Läs mer i Nyttan med kulturmiljö | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland