ONSDAG 12 MAJ 2021


Bild av iXimus från Pixabay

Skärpta regionala rekommendationer i Västra Götaland till 6 juni

Smittspridningen av covid-19 sjunker i Västra Götaland men minskningen går långsamt. De skärpta regionala rekommendationerna förlängs därför till och med 6 juni. Samtidigt tas de särskilda råden till skolan bort. Kommunerna måste anpassa behovet av distansundervisning och andra begränsningar efter den lokala situationen, betonar smittskyddsläkaren.

Under vecka 18 minskade antalet nya fall av covid-19 i Västra Götaland med fyra procent jämfört med föregående vecka. Det var tredje veckan i rad med en minskning, men smittspridningen är fortfarande på en hög nivå.

Smittskydd Västra Götaland har därför beslutat att de skärpta regionala rekommendationerna för Västra Götaland förlängs till och med 6 juni.

Det är viktigt att alla förstår att situationen fortfarande är oerhört allvarlig. Vi får inte släppa efter för tidigt nu utan vi måste alla göra vad vi kan för att hindra smittan från att spridas i samhället, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg

Nationella rekommendationer basen för gymnasieskolorna

En förändring är att skolornas särskilda rekommendationer nu utgår. Det innebär att gymnasieskolorna i Västra Götaland, om det lokala smittoläget så tillåter, från och med måndag 17 maj kan ha närundervisning med samtliga elever på plats i skolan.

– Smittspridningen ser mycket olika ut inom regionen. Därför ger vi inte en generell rekommendation till samtliga gymnasieskolor i Västra Götaland. Det viktigaste är att varje enskild kommun och skola gör en bedömning utifrån sina förutsättningar. Det behövs kraftfulla begränsningar på många håll även i fortsättningen, säger Thomas Wahlberg.

Smittskydd Västra Götaland gör också en mindre justering i rekommendationen om resor. Den nya skrivningen förtydligar att den som måste göra en resa behöver göra det så smittsäkert som möjligt både under sin resväg och på resmålet.

Läs mer: Folkhälsomyndighetens information till förskola, grundskola och gymnasier

Regionala rekommendationer i Västra Götaland 17 maj – 6 juni

De regionala rekommendationerna är tillägg i Västra Götaland som gäller utöver Folkhälsomyndighetens nationella föreskrifter och allmänna råd.

  • Du bör begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.

  • Du bör undvika platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.

  • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.

  • Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Det gäller både under resan och på resmålet. Var även noga med att du kan ta dig hem på ett säkert sätt om du skulle få symtom.

  • Använd engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik, så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19.

  • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.

  • Rekommendationerna gäller till och med 6 juni med löpande omprövning utifrån det epidemiologiska läget.

Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen