MÅNDAG 10 MAJ 2021


Gränsröse vid riksgränsen mellan Sverige och Norge - Foto/källa: Lantmäteriet

Nu startar årets översyn av riksgränsen mot Norge

Lantmäteriet inleder nu årets arbete med att se över riksgränsen mellan Sverige och Norge. Uppdraget under 2021 handlar bland annat om att mäta in och restaurera 100 riksrösen och röja upp 6 mil av gränsgatan.

Tack vare specialtillstånd från norska myndigheter kan Lantmäteriets personal passera landsgränsen. Trots de skärpta restriktionerna och inresekraven till Norge så kan arbetet alltså utföras enligt plan, trots coronapandemin.

Dock vidtas nödvändiga försiktighetsåtgärder för att undvika risken för smittspridning i samband med fältarbetet. Bland annat är varje arbetslag en egen så kallad ”corona-bubbla” för att hålla kontakten inom en mindre grupp och därmed minska risken för smittspridning.

Digital gräns ner på centimeternivå

Arbetet med gränsöversynen påbörjades i fjol då en riksgränskommission vid Lantmäteriet fick uppdraget av regeringen. Det beräknas pågå till och med 2024 och ska ge en aktuell och tydlig redovisning av riksgränsens läge och hur den är markerad.

- Nu får vi en digitalt uppmätt gräns som blir mycket mer noggrann och som kommer att visa rätt ner på centimeternivå, säger Lantmäteriets projektledare Michael Munter.

Under 2021 består arbetet för Sveriges del bland annat av:
  • Mäta in, restaurera och måla ca 100 riksrösen, ca 30 utliggare, ca 20 gränsskyltar, ca 200 försäkringspunkter och ca 160 riktningsrösen.
  • Röja den 5 meter breda gränsgatan på en sträcka av ca 60 km och staka ut ca 40 km riksgränslinje.
Riksgränsens totala längd mot Norge är 1619 kilometer och omfattar sträckan från Idefjorden i söder till Treriksröset i norr där Sveriges, Norges och Finlands gränser möts.

Sverige ansvarar för den norra delen av gränsen, som är 820 kilometer lång, från ett område i Krokoms kommun (i höjd med Valsjöbyn) i norra Jämtland upp till Treriksröset.

Övriga fakta:
  • I dag definieras gränsen av 642 riksrösen och 11 omarkerade brytpunkter. Av de 642 riksrösena är 614 stenrösen, varav några mer eller mindre ständigt står under vatten. Övriga 28 riksrösen är huvudsakligen markerade genom naturstenar, minnesstenar och träpålar (med skylt).
  • Gränsens högsta punkt är ca 1745 m belägen i Sylmassivet.
  • Totalt för 2021–2023 är uppskattningen att ca 2 kubikmeter färg för målning av den övre delen av riksrösena kommer att förbrukas.
  • Omkring 2000 stakkäppar kommer att slås ner varje år.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Lantmäteriet