FREDAG 7 MAJ 2021


Foto/källa: Götene kommun

Digital medborgardialog kring området vid småbåtshamnen i Hällekis

Vackert beläget vid Kinnekulles fot och invid Vänern ligger Hällekis som är en stor del av bygdens kulturhistoria. Nu vill vi ha synpunkter från er Hällekisbor om det markerade områdets fortsatta användning. Är det bostäder som passar bäst eller ska området fortsätta användas för turism och som ställplats?

Medborgardialog

Ytan mellan Sjöråsvägen och småbåtshamnen har sedan en tid tillbaka varit planlagd för bostäder. Av olika skäl har ytan aldrig blivit bebyggd utan har huvudsakligen använts som ställplats för husbilar. Området ligger strategiskt i anslutning till både Falkängen och småbåtshamnen. Är det bostäder som passar bäst eller ska området fortsätta användas för turism och som ställplats? Nu vill vi ha synpunkter från er Hällekisbor om områdets fortsatta användning. Det kommer vara möjligt att lämna in förslag fram till den 9 juni 2021.

Så här lämnar du ditt förslag

Skicka ett mail till emelie.thim@gotene.se med dina synpunkter. Tänk på att dina synpunkter endast ska omfatta det rödmarkerade området.

Fortsatt arbete

Utifrån inkomna synpunkter och möjliga verksamhetsmässiga aspekter kommer det utarbetas ett underlag som ska ligga till grund för framtida beslut. Vi kommer att besvara inkomna synpunkter i en sammanfattande redovisning.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun