FREDAG 7 MAJ 2021


Varnhems klosterkyrka är en av de kyrkor som tilldelas kyrkoantikvarisk ersättning för 2022

Kyrkliga kulturarv får pengar till renovering

Nu är det klart vilka kyrkor i Skara stift som får statliga och inomkyrkligt fördelade pengar till renovering under 2022. Det handlar om drygt 47 miljoner kronor som stiftsstyrelsen fördelat till antikvariskt motiverade åtgärder, med syfte att det kyrkliga kulturarvet ska förvaltas för framtiden. Dessutom har stiftsstyrelsen fördelat ytterligare 15 miljoner i kyrkounderhållsbidrag.

Den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) beviljas av riksdagen och består av statliga skattemedel som finansieras av skattebetalare i Sverige. Ersättning på totalt 460 miljoner kronor per år fördelas mellan Sveriges 13 stift. Pengar ska gå till kostnadskrävande och antikvariskt motiverade åtgärder på byggnader och inventarier som är skyddade enligt kulturminneslagen. I Skara stift finns cirka 435 skyddade kyrkor och kapell.

Den fastställda ramen för varje stift gäller för en femårsperiod, för Skara stift innebär det närmare 47 miljoner kronor per år under perioden 2021-2025.

Stiftsstyrelsen fördelar bidraget till församlingarna efter beredning i kyrkobyggnadsdelegationen och i samråd med länsstyrelserna i Västra Götaland och Jönköpings län. I listan finns de projekt som, enligt stiftsstyrelsens beslut 8 april, får KAE 2022.

Som komplement till den kyrkoantikvariska ersättningen fördelar stiftsstyrelsen även ett inomkyrkligt kyrkounderhållsbidrag (KUB) för att ytterligare minska församlingarnas egeninsatser. Denna summa är cirka 15 miljoner per år för Skara stift under perioden 2021-2025.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Svenska Kyrkan - Skara Stift