FREDAG 7 MAJ 2021

Snart blommar Ramslöken, men du får inte plocka ramslök i naturreservat

Snart slår den väldoftande örten ramslök ut runt om på Kinnekulle. De vita blommorna trivs framförallt på Munkängarna och bildar där ett blommande hav. Men det är inte tillåtet att plocka ramslök i Munkängarna eller i andra naturreservat på Kinnekulle.

Naturreservat på Kinnekulle

I naturvårdsområdet Kinnekulle finns 18 naturreservat. Inom dessa får du inte plocka ramslök. I andra delar av Kinnekulle får du gärna plocka ramslök.

Karta över naturreservaten på Kinnekulle

Naturreservatens område är inom de röda markeringarna.

Kinnekulle består av flera naturreservat, vilket innebär att naturen där är skyddad för att bevaras för framtiden. Det betyder att man inte får plocka eller gräva upp vare sig gräs, örter, mossor eller lavar.

Olika bestämmelser på olika platser

Vilka bestämmelser som gäller skiftar från plats till plats och vid ingångarna till de olika reservaten på Kinnekulle finns skyltar som talar om vad man får och inte får göra på området. Till exempel är det tillåtet att plocka både bär och svamp på Munkängarna, men inte ramslök.

Det bästa är självklart att lämna naturreservatet i samma skick som det var när du kom dit, det vill säga utan att ta med dig souvenirer i form av växter, stenar eller pinnar. Den som är sugen på ramslökssoppa gör därför bäst i att själv odla örten i sin egen trädgård eller i en kruka på balkongen.

Mer information

Mer information om Kinnekulles naturreservat på Länsstyrelsens hemsida


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun