TORSDAG 6 MAJ 2021

Cypern har flest fall av covid-19 inom EU - Sverige tvåa

Enligt den europeiska smittskyddsenheten ECDC senaste statistik så har Sverige näst flest nya fall av covid-19 per 100 000 invånare under veckorna 16 och 17 inom hela EU, men smittfallen i Sverige minskar sakta.

Värst drabbat är fortfarande önationen Cypern som veckorna 16 och 17 har rapporterat 1145 nya fall av covid-19 per 100 000 invånare, vilket är en ökning mot föregående 14-dagars period.

Den totala smittspridningen inom EU minskar så sakta med ca 1000 fall av covid-19 per 100 000 invånare och vecka.

Källa: https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea