TORSDAG 6 MAJ 2021


Bild av Zdenek Chalupský från Pixabay

Satsning för att rädda våra vilda bin

Vilda bins pollinering ger oss mycket av den mat vi äter. Nu satsar Naturvårdsverket närmare 12 miljoner för att rädda några av landets mest utrotningshotade vildbin. I Västra Götaland satsas extra på vilda pollinatörer i Borås och Karlsborg.

De utpekade områdena är nationella ”hot-spots” för hotade pollinatörer med ovanligt många arter. Satsningen är en förstärkning av länsstyrelsernas arbete med åtgärdsprogram för hotade arter.

– Vi hoppas kunna jobba tillsammans med kommunerna, föreningar, försvaret och markägare i områdena för att få till ett nätverk av bra miljöer så att de hotade pollinatörerna kan trivas, säger Anna Stenström, biolog på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Av Sveriges drygt 300 arter av humlor och bin är en tredjedel hotade. De behöver bli fler för att överleva och bidra till den viktiga pollineringen. Idag råder det brist på sandiga miljöer där vilda bin kan anlägga bon och blomrika miljöer där de kan få mat, samt ett landskap där mat- och boplatser ligger tillräckligt nära varandra.

Åtgärder inom projekten kommer att vara till exempel grävning för att skapa sandblottor, röjning av igenväxning, slåtter, stängsling för att kunna återinföra bete, samt sådd av nektar- och pollenrika växter.

Insatserna är en del i regeringens treåriga satsning på att förstärka förutsättningarna för vilda pollinatörer.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland