TORSDAG 6 MAJ 2021


Edvard Hamilton på Hjelmsäters egendom är en av de nominerade - Foto/källa: Svenskt Sigill

6 nominerade till Årets klimatbonde 2021

För att uppmärksamma de som verkligen gör jobbet med att minska klimatpåverkan inom mat- och blomproduktionen delar Svenskt Sigill Klimatcertifierad ut priset Årets klimatbonde. Nu är sex stycken bönder i framkant inom klimatfrågan nominerade till Årets Klimatbonde 2021.

En av de nominerade är Edvard Hamilton på Hjelmsäters egendom, spannmåls- och biokolsbonde på Kinnekulle, Skaraborg.

Motivering:
Edvard tänker på helhetsgrepp när det gäller hållbarhet. Förutom att vårda djur och mark på ett resurs- och klimatsmart sätt bidrar han även till att binda in stora mängder kol ifrån atmosfären genom sin biokolsproduktion. Biokolet görs på skogsrester och drivs av solel. Biokolet sprids på åkrarna vilket ger en bättre skörd och vattenhållande förmåga i marken. Edvard engagerar sig även i forskningsprojekt för en hållbar utveckling. Gården drivs i ett Natura 2000 område och gårdens får bidrar till att beta naturreservaten.

Övriga nominerade är:

Kriterier för Årets klimatbonde
  • Du är en primärproducent, det spelar ingen roll om du är kött-, grönsaks- eller hyacintbonde. Det är de klimatsmarta förbättringarna av din produktion som räknas.
  • Du har din produktion i Sverige.
  • Du arbetar målmedvetet för att ständigt minska din verksamhets klimatpåverkan.
  • Du är en av de främsta i Sverige när det gäller kväveeffektivitet. Du har en koldioxidsnål produktion.
  • Du kommunicerar kring ditt klimatarbete och är ett föredöme för andra.
  • Självklart tar du samtidigt ansvar för djur och natur.
Vinnaren av Årets klimatbonde kommer att utses i september.

Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet.


Denna text är en del ur ett pressmeddelande från: Svenskt Sigill