TISDAG 4 MAJ 2021

Handlingstjänst för 70+ upphör sista maj

Den handlingstjänst som Svenska kyrkan i samarbete med Götene kommun har erbjudit personer äldre än 70 år upphör 31 maj. Detta eftersom behovet inte längre finns i och med att vaccineringen mot covid-19 för den riskgruppen har kommit långt.

Under drygt ett år har Svenska kyrkan i samarbete med Götene kommun erbjudit en handlingstjänst till personer som är 70 år eller äldre och som på grund av covid-19 inte bör vistas på platser där många andra människor befinner sig och riskern för smittspridning är hög.

I och med att vaccinationen mot covid-19 nu är i full gång och alla äldre som vill har blivit erbjudna att vaccinera sig och därmed kan börja återgå till en något mer normal vardag finns inte längre något behov för handlingstjänsten.

Det innebär att den handlingstjänst som Svenska kyrkan har erbjudit upphör 31 maj.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun