TISDAG 4 MAJ 2021


photo credit: Johanvigren - Creative Commons License - Källa: WIKIMEDIA

Rekordökning av A-traktorer

På mindre än ett år har antalet A-traktorer ökat med cirka 27 procent. Vanligast är som tidigare att A-traktorerna byggs av Volvobilar. Men efter en regeländring under 2020 ses också stora ökningar av andra bilmärken som exempelvis BMW, Volkswagen och Audi.

Den 15 juli i fjol förenklades de tekniska kraven vid ombyggnation av en bil till A-traktor. Förändringen genomfördes för att det skulle vara möjligt att också bygga om automatväxlade bilar till A-traktorer. Som tidigare får traktorn inte ha en konstruktiv hastighet som överstiger 30 km/tim.

Efter förändringen har antalet A-traktorer ökat kraftigt. Enligt vägtrafikregistret har cirka 7 800 A-traktorer registreringsbesiktats efter den 15 juli 2020 och totalt finns i dag mer än 36 000 A-traktorer i landet.

- Människors åsikter om A-traktorer skiljer sig åt. Allt från att det är fordon som fyller en viktig funktion för att säkerställa mobilitet på landsbygden till att det är ett fordon som borde förbjudas. Klart är att fordonstypen väcker känslor, konstaterar Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.

Tydliga förändringar kan ses i vilka bilmärken som är populära att registrera om till A-traktorer före och efter regeländringen. Som tidigare är den överlägset vanligaste A-traktorn en Volvo. I dag är 57 procent av alla A-traktorer en Volvo. Men utöver Volvo som vanligt märke ses kraftiga ökningar av A-traktorer byggda av BMW, Volkswagen och Audi. BMW-traktorerna har under den korta perioden mer än fördubblats och uppgår i dag till cirka 1 700 fordon. Det gör märket till trea på listan över totalt antal registrerade A-traktorer. Mer än en fördubbling har också skett när det gäller Volkswagen men på lägre nivåer. Den största procentuella ökningen gäller märket Audi, men från låga nivåer. Det finns endast 51 A-traktorer av märket Audi med registreringsdatum innan den 15 juli. Efter regeländringen har 431 tillkommit.


Fakta: A-traktor

En A-traktor är ett motordrivet fordon bestående av ombyggd bil, som är inrättat att dra andra fordon eller arbetsredskap och ska vara utrustat med kopplingsanordning. A-traktorn ska vara ombyggd på sådant sätt att den konstruktiva hastigheten uppgår till högst 30 km/tim och endast med stor svårighet går att öka hastigheten.

Den 15 juli 2020 avskaffades kravet om att bilens hastighet på lägsta växeln ska vara högst 10 km/tim vid två tredjedelar av ursprungsmotorns maximala varvtal.

Sedan den 20 maj 2018 omfattas A-traktorer av krav på återkommande kontrollbesiktning.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Transportstyrelsen