TISDAG 4 MAJ 2021

Hällesäter kan bli aktuellt för Folkets Husföreningen i Hällekis

Sedan Folkets Hus i Hällekis totalförstördes av brand i juli 2014 så har föreningen stått utan lokaler. Mycket arbete har lagts ner på att försöka få ett nytt Folkets Hus på plats men de ekonomiska utmaningarna har varit för stora.

Under en tid har Folkets Husföreningens styrelse i Hällekis nu tittat närmare på de lokaler som finns i Hällesäter där bl.a. Kullebarn tidigare höll till. Denna del av byggnaden har stått relativt outnyttjad under en längre tid och har ett rivningshot över sig.

Styrelsen anser att dessa lokaler skulle kunna passa föreningen för att hålla mindre sammankomster, uthyrning till olika verksamheter och kulturevenemang, kalas, kurser m.m.

Det finns även några mindre lokaler i byggnaden som man kan hyra ut som kontor, ateljé, verkstad eller liknade, och man har redan några som är intresserade av detta.

Sedan tidigare finns även en plan på att bygga en större festlada på den tomt där det förra Folkets Hus låg, här skulle man kunna ha större fester, konserter, kulturevenemang m.m. Det finns även planer att i framtiden anlägga en Folkets park i anslutning till festladan.

Med anledning av planerna på att köpa del av Hällesäter så har Folkets Husföreningen i Hällekis kallat till en extra föreningsstämma där medlemmarna skall få säga sitt om dessa planer.