MÅNDAG 3 MAJ 2021


Nudgingkampanj i Skärholmen 2020 som minskade nedskräpningen med hälften - Foto: Andreas Frössberg/Håll Sverige Rent

Ny kampanjmetod halverar antalet fimpar på marken

I år får fler kommuner chans att genomföra en ”nudging”-kampanj för att minska nedskräpningen av fimpar. Förra året lyckades pilotprojektet i Skärholmen i södra Stockholm halvera mängden fimpar som slängdes på marken. Först till kvarn gäller för intresserade kommuner som vill genomföra kampanjen och få gratis kampanjmaterial från Håll Sverige Rent.

Förra sommaren genomförde Håll Sverige Rent och Japan Tobacco International (JTI) ett pilotprojekt tillsammans i Skärholmen i södra Stockholm. Projektet lyckades halvera antalet fimpar som slängdes på marken på de platser där kampanjen genomfördes.

Efter det lyckade pilotprojektet vill Håll Sverige Rent och JTI nu erbjuda möjligheten till fler kommuner att testa kampanjen. De första kommunerna som visar intresse kommer bland annat få möjligheten att få gratis kampanjmaterial i form av klistermärken med ”nudging”-budskap, samt möjligheten att bli utvald för skräpmätningar för att kunna utvärdera kampanjen.

Skräpmätningar kommer att äga rum på tre utvalda platser där kampanjen genomförs. Ett bra sätt att få en lägesbild av fimpnedskräpningen i kommunen.

Att fimpar slängs på marken är inget nytt, men i och med det här projektet prövas nya metoder för att komma till rätta med problemet. Genom så kallad ”nudging”, där man vänligt och återkommande påminner rökare att hålla rent runt sig, ska man få en renare gatumiljö.

”Fimpen hör inte hemma på marken. Filtret, som är tillverkat av en typ av plast, kan ta upp till femton år innan den bryts ned i naturen och innehåller ämnen som är farliga för djur- och naturliv. Genom det här samarbetet når vi fram till rökarna med vårt budskap om att fimpnedskräpning är ett stort problem”, säger Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige Rent.

Kampanjen kommer att innehålla samma delar som pilotprojektet förra sommaren. Genom dekaler, klistermärken och annat informationsmaterial blev rökarna i Skärholmen under två veckor påminda om att slänga sina fimpar på angivna platser i stället för att slänga fimparna direkt på marken, samtidigt som Direkten-anslutna butiker delade ut fickaskkoppar till personer som köper cigarettpaket som en del av kampanjen. Mätningar visade att fimpnedskräpningen halverades.

”Fler som röker tar sitt ansvar om vi hjälper dem på traven. Nudging handlar om att tydligt visa på alternativ till att slänga fimpen på marken. Vi är glada över att vi genom det här initiativet tillsammans med Håll Sverige Rent lyckats med den här enorma minskningen av nedskräpning”, säger JTI:s Sverige-VD Cormac O’Rourke.

Konceptet med ”nudging”, där man med små enkla steg försöker ändra ett invant konsumentbeteende, har visat sig effektivt på många områden tidigare. Kampanjelementen har tagits fram av Beteendelabbet som bland annat specialiserat sig på just den här typen av projekt.

”Färska studier visar att rökare är en av de grupper som skräpar ner i större utsträckning än genomsnittet. Kan vi prata direkt till rökarna har vi större chanser att ändra beteendemönster och se till att fimparna hamnar där de hör hemma framöver”, avslutar Johanna Ragnartz på Håll Sverige Rent.

Fakta om fimpar

Fimpen är Sveriges vanligaste skräp. I nationella skräpmätningen 2020 uppskattas 22 miljoner fimpar, på en uppskattad vikt av 6,3 ton, ha slängts på marken under en enda vecka i juni. Håll Sverige Rent uppskattar att det handlar om cirka en miljard fimpar som hamnar i våra utemiljöer varje år.

Filtret i cigaretterna består till stor del av en slags plast, cellulosaacetat. Fimpar som slängs på gatan slinker lätt ner i dagvattenbrunnar och hamnar i vattendrag, sjöar och hav.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Håll Sverige Rent