FREDAG 30 APRIL 2021

Hjortavskjutning kring Kinnekulle summerad

Vid den nyss genomförda årliga hjortinventeringen på och omkring Kinnekulle samlades även uppgifter in från jaktlagens resultat gällande avskjutningen av dovhjort. Det visade sig att det fällts 32% fler hjortar än året innan, vilket innebar 1 525 st. Till detta skall även läggas det antal hjortar som förolyckats i trafiken, fastnat i staket, eller dött på annat sätt. Denna siffra väntas vara en bit över 100 st. Avskjutningen av vildsvin ökade från 10 till 63 st. Samtliga vildsvin sköts nordost om Kinnekulle i trakterna mellan Forshem och Lugnås.

Vid inventeringen räknades det in 3 424 hjortar, en ökning med 16%. Detta är inte liktydigt med att hjortstammen ökat med detta procenttal eftersom förutsättningen vädermässigt var ovanligt gynnsam vid årets inventeringsdag. Dagarna innan var det blåsigt och kallt men den 14 april sken solen och det var vindstilla, vilket lockade ut hjortarna från skogen för att beta på fälten.

I över 20 år har det räknats hjortar kring Kinnekulle. Så gott som alla jaktlag deltar (35 st) och inventeringsområdet på 20 000 ha är mellan Vänern, E20 och R44.

Text: Wilhelm Klingspor för Hjortkommittén