FREDAG 30 APRIL 2021

Götene Sportfiskeklubb arrangerar årslång fisketävling

I morgon den 1:a maj går starten på Vänern Big Three Trolling Cup, en fisketävling där de deltagande tävlingsfiskarna har ett helt år på sig att försöka nå bäst slutresultat och bli vinnare av tävlingen.

Tävlingsområdet är hela Vänern på allmänt vatten och man kan utgå från vilken hamn i Vänern som helst, och som fiskemetod är det bara trolling som är godkänt.

Tävlingen går ut på att det registrerade tävlingsteamet under året skall försöka få den längsta totallängden av sammanlagt tre fiskar, av arterna lax, öring och gös. Får man en längre fisk under året än den man tidigare registrerat i respektive art så kan man uppgradera sitt resultat till den längre nyfångade fisken och på så sätt hela tiden bättra sin totallängd av de tre fiskarterna.

All inrapportering av fisk skall ske i appen ”Fishy Live”, på appens hemsida kan man under året följa hur tävlingen går.

Vinnare av Vänern Big Three Trolling Cup blir den som har längsta sammanlagda totallängden av lax, öring och gös, en fisk av varje art. Det kommer även att utses vinnare till den som fått största fisk i respektive art.

Som arrangör av tävlingen står Götene Sportfiskeklubb och allt överskott kommer att gå till smolt som sen kommer att sättas ut i Vänern.

Den tävlingstid som gäller är följande: 2021-05-01 (kl 00:01) - 2022-04-30 (kl 17:00), från 2022-04-11 kommer resultaten inte att redovisas för att det skall bli lite mer spänning den sista tiden av tävlingen.

Reglerna för tävlingen finns på denna sida:
https://www.fishy.nu/contest/23?show=rules

Här kan du fortlöpande följa resultaten i tävlingen:
https://www.fishy.nu/contest/23?show=results