TORSDAG 29 APRIL 2021

Vaccinationsläget i Götene: Nu har 35 procent fått sin första dos

Vaccineringen mot covid-19 är igång i Sverige. Här är de senaste siffrorna om hur det går i Götene kommun och Västra Götalands län. Totalt har 3 654 personer i Götene fått sin första vaccindos fram till vecka 16, enligt Nationella vaccinationsregistret.

Det innebär att 35 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos. Det är en ganska genomsnittlig andel.I hela Västra Götalands län har 339 793 doser getts ut fram till vecka 16, vilket motsvarar 25 procent av den vuxna befolkningen.

Vaccinationstakten minskar i Västra Götalands län

Förra veckan delades totalt 60 037 vaccindoser ut i Västra Götalands län (veckostatistiken finns än så länge bara på regionnivå). Det är färre än veckan innan (-11 365 personer). Följande bild visar utvecklingen vecka för vecka.


Åtta av tio 70-plussare har fått vaccin

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Omkring 90 procent av alla som dött i covid-19 har varit äldre än 70 år. Därför är det framför allt äldre som fått vaccin hittills.

I Västra Götalands län har nu 85 procent av befolkningen över 70 år fått minst en vaccindos.    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Nyhetstjänsten Newsworthy