TORSDAG 29 APRIL 2021

Lidköpings kommun förbereder för avstängningar i händelse av motorträff under helgen

I samråd med polis och efter bedömning att risken ökat för att den så kallade Skaraborgsrundan tar sin väg mot Lidköping förbereder nu kommunen genom att stänga av Arenaparkeringen. Det finns också ett beslut att vid behov stänga av torget för motortrafik.

Skövde och övriga omkringliggande kommuner har genomfört liknande förberedelser inför den träff som årligen har skett den 1 maj.

Polis och kommunens samordnare är förberedda och kommer följa utvecklingen under helgen.

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Lidköpings kommun