ONSDAG 28 APRIL 2021


Bild av David Mark från Pixabay

Annorlunda valborgsfirande och första maj i år också

Läget är allvarligt och smittspridningen av covid-19 fortsätter vara hög i länet. Att begränsa våra umgängen och hålla avstånd gäller oss alla även under valborg och första maj. Enligt covid-19-lagen får högst åtta personer delta vid valborgsfiranden och första maj-tåg.

Smittspridningen i länet är fortsatt hög och sjukvården är ansträngd. Därför är det extra viktigt att vi tänker om kring både valborgsfirande och första maj-tåg i år. Oavsett om det är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som regleras av covid-19-lagen eller om det är en fest av privat karaktär gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Det innebär bland annat att vi ska hålla avstånd och endast umgås i en mindre krets.

Detta gäller för valborg- och första maj-friande enligt covid-19-lagen:

Länsstyrelsen, som har tillsyn över att covid-19-lagen följs, kan förelägga en arrangör att se till att inte fler än åtta personer deltar under ett valborgsmässofirande eller en första maj-demonstration. Ett vite kan kopplas till föreläggandet, vilket innebär att den som genomför ett arrangemang i strid mot gällande regler kan behöva betala vitet.


    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun