ONSDAG 28 APRIL 2021

Så väntas Sveriges befolkning växa till 2070

Sveriges folkmängd beräknas växa med drygt två miljoner människor de närmaste 50 åren, visar SCB:s senaste befolkningsframskrivning. Mest ökar den i de äldre åldrarna.

År 2070 beräknas Sverige ha en befolkning på 12,6 miljoner personer. Det är 2,2 miljoner fler än 2020 och motsvarar en ökning med 22 procent.

– Sedan 1970 har befolkningen ökat med 28 procent, så det är en lite långsammare ökning än de senaste 50 åren, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB.

Befolkningen väntas öka såväl för att fler föds än dör som för att fler invandrar än utvandrar.

– Men ökningen blir inte jämn i alla åldrar, utan befolkningen ökar mest i de äldre åldrarna. Därmed blir en större andel av befolkningen äldre.

År 2070 beräknas knappt med 50 procent av befolkningen vara mellan 25 och 64 år, vilket är en lägre andel än 2020.

– Även andelen som är under 25 väntas krympa medan andelen som är 65 år och äldre kommer att växa. Båda beräknas år 2070 utgöra drygt 25 procent vardera av befolkningen, säger Lena Lundkvist.

Äldre mödrar

Både kvinnor födda i Sverige och kvinnor födda utomlands väntas vara äldre när de får barn och i genomsnitt föda färre barn än i dag.

– I framtiden antas kvinnor i genomsnitt vara två år äldre när de får sitt första barn än förstföderskor i dag. Det innebär både att färre kvinnor får barn överhuvudtaget och att färre får flera barn.

På lång sikt antas omkring 100 000 personer invandra varje år. Det är fler än under de senaste 50 åren, men ungefär som genomsnittet på 2000-talet. Antalet utvandrare väntas öka och vara fler än tidigare år. År 2070 beräknas 32 000 fler invandra än utvandra.

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: SCB