FREDAG 23 APRIL 2021

Bara Cypern har fler covid-19 fall än Sverige

Enligt den europeiska smittskyddsenheten ECDC senaste statistik så har Sverige näst flest nya fall av covid-19 per 100 000 invånare under veckorna 14 och 15 inom hela EU.

Värst drabbat är önationen Cypern som de senaste fjorton dagarna har rapporterat 962 nya fall av covid-19 per 100 000 invånare, därefter kommer Sverige med 796 fall, sedan Frankrike med 693.

Men den totala smittspridningen inom EU de senaste tre veckorna har gradvis minskat och det kanske kan vara ett tecken på att vi nu förhoppningsvis kan vara på väg ut ur den tredje vågen.

Källa: https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea