TORSDAG 22 APRIL 2021


Gullspångsälven - Foto/källa: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Dags att rädda Gullspångslaxen

Laxarna måste bli betydligt fler om vi ska kunna rädda den hotade Gullspångslaxen. Det kräver i sin tur en omfattande restaurering av Gullspångsälvens nedre delar. Det här konstateras i slutrapporten från projektet GRAP (GullspångRiverActionPlan).

Länsstyrelsen i Västra Götaland har under tre år drivit samarbetsprojektet GRAP tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro, Gullspångs kommun, Gullspångsälvens vattenvårdsförbund, Fortum och Havs- och vattenmyndigheten. Projektet har haft som mål att presentera ny kunskap och ta fram åtgärder för att rädda den unika Gullspångslaxen.

Nu är slutrapporten här. Där konstaterar GRAP att antalet leklaxar måste öka från dagens nivå på några tiotal till flera hundra. Det kräver i sin tur en omfattande restaurering av Gullspångsälven. Mest nytta för pengarna verkar åtgärder i nedre delen av älven ha. Exakt vilka åtgärder som ska prioriteras och genomföras är inte klart, men nya miljövillkor för Gullspångs kraftverk år 2023 kan bli en viktig pusselbit i arbetet.

Slutrapporten innehåller både historia, nulägesbeskrivning, resultat från nya undersökningar och utredningar om olika åtgärder.

Du hittar den här: Åtgärdsplan för Gullspångslax | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland