TORSDAG 22 APRIL 2021

Dagens bild från Hällekis med omnejd

Snabba ryck! I går färgmarkerades potthål och vägskador på truckvägen upp mot Stenbrottet och redan idag så har dessa skador åtgärdats. Det har lappats med beläggning på de skadade ställena utefter hela sträckan så nu slipper man köra slalom mellan potthålen.