TISDAG 20 APRIL 2021


Foto: Anders Jonsson

Ledmarkeringar byts mot lednamn

När våren nu är här så söker sig allt fler ut i naturen, många väljer att gå någon av alla de markerade leder som finns på Kinnekulle och närliggande områden. De flesta leder har varit färgmarkerade och därför kanske inte alltid helt lätt för den oinvigde att veta på vilken led man befinner sig.

Anders Jonsson med kollegor på Service & Teknik har nu påbörjat ett arbetet med att byta ut färgmarkeringarna på våra vandringsleder mot lednamn istället, så man lätt skall ha kolla på vilken led man befinner sig på.

De leder som är aktuella för tillfället är Kinnekulleleden, Pilgrimsleden och Biosfärsleden, båda går från Mariestad till Läckö samt Sjöråsleden.

Då dessa leder tillsammans innebär åtskilliga mil att avverka så lär det ta sin lilla tid att sätta upp alla de nya markeringarna.