FREDAG 16 APRIL 2021


Foto/källa: Högskolan i Skövde

Fler söker till Högskolan i Skövde i första hand

Antalet sökande till Högskolan i Skövdes programutbildningar ökar. Inför höstterminen 2021 har cirka 2500 personer sökt en programutbildning på Högskolan i först hand. Det är ökning med cirka tolv procent jämfört med förra året.

Högskolan i Skövdes rektor Lars Niklasson ser tre anledningar till antalet sökande ökar:
– För det första är det ett tecken på att vi har attraktiva utbildningar. För det andra ökar nu åter antalet ungdomar i samhället jämfört med för några år sedan. För det tredje har pandemins påverkan på samhällsekonomin gjort det svårare att få jobb vilket gör att fler vill studera, säger Högskolans rektor.

Ett kvitto

Under senare år har Högskolan i Skövde bett regeringen om ett större utbildningsuppdrag. När pandemin slog till, och regeringen satsade extra pengar på universitet och högskolor, höjdes också Högskolan i Skövdes utbildningsanslag.

– Ökningen av antalet sökande inför höstterminen 2021 visar att intresset för att utbilda sig på Högskolan i Skövde är stort. Ökningen av antalet sökande blir på det sättet ett slags kvitto på att regeringen gjorde rätt när de höjde vårt utbildningsanslag, säger Lars Niklasson.

Sjuksköterskeprogrammet populärt

Bland Högskolan i Skövdes utbildningsprogram attraherar sjuksköterskeprogrammet flest sökande. Det starka intresset för programmet gläder Högskolan i Skövdes rektor.

– Ett högt söktryck brukar betyda välmotiverade studenter. Eftersom vi nu arbetar med att skapa en ny forskarutbildning inom vårdområdet är välmotiverade studenter viktigt. Det skapar en stark och positiv akademisk miljö som hjälper oss i arbetet med forskarutbildningen, säger Lars Niklasson.

Dataspelsprogrammen är starka

Utöver sjuksköterskeprogrammet har Högskolan i Skövde ett antal programutbildningar som alltid har många förstahandssökande. Hit hör det socialpsykologiska programmet och programmet personal organisation och ledarskap. Som alltid sticker också dataspelsutbildningarna ut. Av de fem program som har flest antal förstahandssökande är tre inriktade på dataspelsområdet.

Det är återigen ett tecken på den starka miljö som Högskolan i Skövde har inom dataspelsområdet, säger Lars Niklasson
Bland utbildningarna på avancerad nivå är mastersprogrammet Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet populärt. Detsamma gäller programmet inom Folkhälsovetenskap med inriktning mot digital hälsa och kommunikation.

De fem programutbildningar på Högskolan i Skövde som har med flest antal förstahandssökande inför höstterminen 2021
  • Sjuksköterskeprogrammet
  • Dataspelsutveckling - programmering
  • Socialpsykologiskt program
  • Dataspelsutveckling - 3D-grafik
  • Dataspelsutveckling - Game Writing

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Högskolan i Skövde