FREDAG 16 APRIL 2021

Dagens bild från Hällekis med omnejd

Kinnekulletåget passerade idag Råbäck klockan 09.48 på sin väg in till Lidköping. Under våren 2018 utsågs sträckan Lidköping–Mariestad över Kinnekulle till Sveriges vackraste tågsträcka. Sträckan Lidköping-Hällekis öppnades för trafik den 20 december 1897. En av initiativtagarna till järnvägens tillkomst var friherre Carl Klingspor på Råbäcks Säteri. Den 18 december 1898 öppnades den tre kilometer långa delen Hällekis–Forshem för trafik så man kunde åka vidare mot Mariestad, tidigare fick man gå ner till Hönsäters hamn och därifrån åka på Skara–Kinnekulle–Vänerns Järnväg till Gössäter med anslutning vidare mot Mariestad via Forshem.