TORSDAG 15 APRIL 2021

Vaccinationsläget i Götene: Nu har 23 procent fått sin första dos

Vaccineringen mot covid-19 är igång i Sverige. Här är de senaste siffrorna om hur det går i Götene kommun och Västra Götalands län.

Totalt har 2 371 personer i Götene fått sin första vaccindos fram till vecka 14, enligt Nationella vaccinationsregistret.

Det innebär att 23 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos.

Det är en ganska genomsnittlig andel.

I hela Västra Götalands län har 221 594 doser getts ut fram till vecka 14, vilket motsvarar 16 procent av den vuxna befolkningen.

Vaccinationstakten ökar i Västra Götalands län

Förra veckan delades totalt 45 700 vaccindoser ut i Västra Götalands län (veckostatistiken finns än så länge bara på regionnivå). Det är fler än veckan innan (+10 007 personer). Följande bild visar utvecklingen vecka för vecka.


Sex av tio 70-plussare har fått vaccin

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Omkring 90 procent av alla som dött i covid-19 har varit äldre än 70 år. Därför är det framför allt äldre som fått vaccin hittills.

I Västra Götalands län har nu 58 procent av befolkningen över 70 år fått minst en vaccindos. Men skillnaderna är stora: 88 procent av de allra äldsta, 90-plussarna, har fått sin första dos, jämfört med bara 41 procent av 70- till 79-åringarna.I hela landet syns en positiv effekt av vaccineringen: sedan sista veckan i januari faller antalet nya fall på äldreboenden snabbare än i hela befolkningen. Dessa siffror finns inte nedbrutna per region.    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Nyhetstjänsten Newsworthy