ONSDAG 14 APRIL 2021


Foto/källa: Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen behåller namnet

Regionfullmäktige beslutade att upphäva tidigare beslut om att byta namn från Västra Götalandsregionen till Region Västra Götaland.

När beslutet om att byta namn till Region Västra Götaland togs 2019 gjordes det mot bakgrund av att en ny namnstandard på regionerna i Sverige skulle regleras i lag. Riksdagen har beslutat att namnbyte inte regleras i lag utan är en rekommendation. Västra Götalandsregionen kan därmed välja att fullfölja namnbytet eller att behålla det nuvarande namnet.

Det finns för- och nackdelar med båda alternativen. Bedömningen är att fördelarna med att behålla namnet överväger nackdelarna. Därmed behålls namnet Västra Götalandsregionen.

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen