ONSDAG 14 APRIL 2021

Frivillig taxa för husbilscamping i Stenbrottet och vid Utsikten

Kommunstyrelsen i Götene har beslutat att det från säsongen 2021 skall införas en frivillig taxa för husbilscamping i Stenbrottet och vid Utsikten.

Kinnekulle har för närvarande runt 300 000 besökare per år, och intresset för naturturism och friluftsliv har ökat markant under coronapandemin.

Destination Läckö Kinnekulle genomförde besöksundersökningar under året 2020 där det bl.a. visade sig att hela 75 % av dem som kommit hit med husbil är här i området för första gången, 98 % uppger att de vill komma tillbaka till bygden i framtiden. Undersökningen visade även att de flesta husbilsbesökare är villiga att betala för en ordnad ställplats med en viss nivå av service.

De senaste åren och framförallt under pandemin har husbilsturismen ökat kraftigt och ser ut att fortsätta att öka. Men med en allt mer öknade husbilsturism ser man även en del utmaningar som man måste ta i beaktande, så som oreglerad husbilsparkering, minskad framkomlighet för räddningstjänst, förlorade naturvärden i samband med naturnära parkering, nedskräpning och säkerhetsrisker m.m.