MÅNDAG 12 APRIL 2021

Covid-19 patienter ökade under helgen på Skaraborgs Sjukhus

Ytterligare 7 patienter med covid-19 lades i helgen in för vård på Skaraborgs Sjukhus, smittspridningen i samhället är fortsatt hög och verkar inte ha tendens att avmattas ännu.

Antal inneliggande patienter den 12 april kl. 10:00 fanns det totalt 393 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 64 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.