ONSDAG 7 APRIL 2021


Bild av WikimediaImages från Pixabay

27 000 färre flyg i Västra Götalands län första året med covid-19

Passagerarflyget sett en historiskt stor nergång över hela världen, och de svenska flygplatserna är inget undantag. Svenskarna har inte flugit så lite sedan 1970-talet.

Mellan mars 2020 och februari 2021 landade sammanlagt 7 201 flyg på Landvetter och Trollhättan-Vänersborgs flygplats. Det är omkring 27 000 färre flyg än vad som varit väntat utan coronapandemin. Antalet inrikesflighter på Västra Götalands­flygplatserna var en fjärdedel av det väntade, och antalet utrikesflighter en femtedel.Den senaste statistiken från svenska flygplatser sträcker sig till februari, och visar på en fortsatt kräftgång för flyget nästan överallt i landet.

I februari landade 377 flyg på Landvetter och Trollhättan-Vänersborgs flygplats. Februari var därmed en av månaderna med minst trafik på flygplatserna sedan pandemins utbrott. Februari är även normalt en månad då Västra Götalands­flygplatserna har lite trafik. I år var den dock bara en sjättedel av det normala för månaden.

Den trafik som finns kvar drivs delvis av godsfrakt. Medan passagerartrafiken kollapsat, har mängden fraktat gods vid länets flygplatser under året legat nära eller rent av över de normala nivåerna.Av de mest trafikerade flyglinjerna från Västra Götaland, de till Stockholm, London, Frankfurt, Amsterdam och Köpenhamn, har trafiken försvunnit helt eller nästan helt på sträckan till Köpenhamn.    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Nyhetstjänsten Newsworthy