ONSDAG 7 APRIL 2021

Antalet covid-19 patienter på Skarabogs Sjukhus ökar ytterligare

Ytterligare sju patienter har lagts in på Skaraborgs Sjuhus sedan igår och antalet som nu vårdas för covid-19 är 46 personer, det är det högsta antalet sen i början på februari och kurvan pekar för närvarande brant uppåt.

Den 7 april kl. 10:00 fanns det totalt 388 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 65 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs Sjukhus: 46 personer varav 9 på IVA
NU-sjukvården: 44 personer varav 8 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 217 personer varav 37 på IVA
Sjukhusen i väster: 32 personer varav 3 på IVA
Södra Älvsborgs Sjukhus: 49 personer varav 8 på IVA