MÅNDAG 5 APRIL 2021


Bild av Hermann Traub från Pixabay

Vandrarklubben Lundsbrunn påskvandrade

Vandrarklubben Lundsbrunns påskvandring ansvarade norra Lundby sockengille för och det var två olika vandringar för 5 km och 10 km.

Den längre vandringen gick upp på Billingen med härlig utsikt över Hornborgasjön och genom skog men även på öppna fält.

Den kortare vandringen var förlagd till fågelsjön och utmed nya cykelleden mellan Skara och Varnhem där man vandrade förbi en dödisgrop.

Rätta svaret på dagens fråga om hur gammal den äldsta tranan varit. Var 2: 27 år. Första rätta svar kom från Therese Petersson.

Nästa veckas vandring startas vid paddelhallen Lundsbrunn 11/4 2021.

/Helena Hermansson/Vandrarklubben Lundsbrunn