MÅNDAG 29 MARS 2021


Foto/källa: Armémuseum arkiv

H.K.H. Prins Carl Philip inviger modig utställning på Armémuseum

Från 30 mars kan du på www.baskerbla.se se ”Basker Blå – på modigt allvar” en digital utställning om mod, rädsla och risktagande. Veteraner som tjänstgjort i FN:s fredsbevarande styrkor och anhöriga berättar med egna ord om sina upplevelser inför, under och efter uppdraget och om de som inte orkade med sina minnen.

På utställningens vernissage hålls invigningstal av H.K.H. Prins Carl Philip som är beskyddare av Sveriges Veteranförbund. Medverkar gör även Evert Wallström, ordförande i föreningen Blå Baskrarna, Sverker Göransson, ordförande i Sveriges Veteranförbund och Ove Bring, professor emeritus i internationell rätt.


Foto/källa: Armémuseum arkiv


Armémuseum berättar om den lilla människan i de stora sammanhangen. De stora sammanhangen här är konflikterna i Suez, Kongo, Bosnien och Mali med FN:s uppdrag att avvärja krig och bevara fred. Sexton veteraner och anhöriga berättar om tankar inför och under respektive mission och om begreppet ”mod”. Samtliga berättelser avlutas också med livet efter, vem var det som kom hem egentligen? Många blev kvar i sina minnen och många vittnar om hur svårt det är att få utomstående att förstå. Många har sett nöd och förtvivlan som inte går att sätta ord på och några berättar om de som inte orkade leva med minnena. Just nu finns fler konflikthärdar än på länge så frågor om mod och livsval är högst aktuella. Utställningen ger en inblick i svenska fredsbevarande insatser i FN:s regi.

Vi riktar oss till veteraner och anhöriga och till elever i gymnasieskolan, ungdomar i åldern då många av de stora vägskälen i livet snabbt närmar sig. I utställningens gymnasieprogram finns möjligheten för elever till direkta möten med veteraner och grundläggande diskussionsunderlag. Vad får mina beslut för konsekvenser? Hur hade det sett ut utan FN? Är mod något att sträva efter eller ska vi fokusera på något annat?

Jag tror att många undviker att fråga vad jag varit med om, säger Erika Borgström, veteran från Mali 2014
Den här utställningen fyller en lucka i berättelsen om Sveriges militära historia, säger Evert Wallström, ordförande i Föreningen de Blå Baskrarna.
Idén till ”Basker blå – på modigt allvar” kommer från Föreningen de Blå Baskrarna. I samarbete med dem har Armémuseum skapat utställningen tillsammans med Sveriges Veteranförbund, Fredsarkivet, Miliseum, Invidzonen och Uppsala Conflict Data Program.

Se utställningen här fr.o.m. 30 mars 2021: www.baskerbla.se

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Armémuseum