FREDAG 26 MARS 2021


Malmska valen på Göteborgs naturhistoriska museum - Fotograf/Källa: Ian Schemper

Valsalen på Göteborgs naturhistoriska museum nyinvigs

Den 1 april öppnas de virtuella portarna till Valsalen på Göteborgs naturhistoriska museum genom en livesänd invigning. Valsalen har det senaste året genomgått en renovering och en ny utställning om valarnas evolution har tillkommit.

Museet grundades 1833 och den nuvarande byggnaden i Slottsskogen invigdes i samband med Världsutställningen 1923. De permanenta utställningarna har under åren gjorts om i omgångar och nu är det återigen dags för renovering och förnyelse. Arbetet inleddes i valsalen under förra våren där ett av målen har varit att arbeta fram en mer tillgänglig miljö.

Renovering

Projektledare för renoveringarna är Monika Frelin från företaget MYT som designar och skapar koncept för museiutställningar runtom i världen. Av Göteborgs naturhistoriska museum har MYT fått i uppdrag att både förvalta det som är unikt, som de fantastiska montrarna, och samtidigt förnya och uppdatera utställningarna för att skapa en mer nutida och sammanhållen utställningsupplevelse.

Projektet har försökt återställa valsalen i dess forna glans genom en varsam renovering. Samtidigt är tillgängligheten viktig vilket lett till att man inte längre har utställningar på balkongen.

Museichef Stefan Örgård säger att den största utmaningen har varit att jobba i en kulturhistorisk byggnad.

- Arbetet har inneburit att bevara de kulturhistoriska värdena samtidigt som vi vill ge en vetenskaplig modern berättelse om valarnas evolution och människans påverkan.

Ny utställning

Den nya utställningen om valarnas evolution innefattar nyare forskning, som inte fanns när den gamla utställningen byggdes.

Det är fascinerade att tänka sig att valarnas förfäder för 50 miljoner år sedan levde delvis på land och att våra nutida flodhästar räknas som en nära släkting, säger Stefan Örgård
De som oroar sig för att inte kunna träffa den Malmska valen framöver kan vara lugna. Valen med sin unika berättelse kommer vara kvar i valsalen och utgör själva hjärtat i utställningen.

Utöver fakta om de enskilda objekten och modellerna i utställningen ligger fokus på de stora sammanhangen och på att sätta in valar i en global kontext.

- Att bevara den biologiska mångfalden är en av de absolut viktigaste uppgifterna och utmaningarna vi har framför oss, säger Renée Göthberg, program- och utställningsansvarig på museet.

INFO

Nyinvigning av Valsalen på Göteborgs naturhistoriska museum.

Torsdag den 1 april kl. 12-13 på museets hemsida och på Facebook.

Invigningen bjuder på en guidad visning, musik och tal från bland andra miljö- och klimatminister Per Bolund och museichef Stefan Örgård. Se hemsidan för hela programmet.

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling