FREDAG 26 MARS 2021


Tivedens nationalpark

Stor ökning av besök i nationalparker

Totalt hade Sveriges nationalparker drygt 3,1 miljoner besök förra året – en ökning med över 300 000. Bortfallet av utländska besökare på grund av pandemin kompenserades med god marginal av besökare inom Sverige.

Svenskar har i flera nationalparker ersatt de internationella besökarna, som vanligtvis kan utgöra upp till 60 procent. I vissa nationalparker har antalet besökare även ökat utöver det.

- Pandemin har fått oss att semestra på hemmaplan och utforska svenska besöksmål, samtidigt som intresset för att vistas i naturen har ökat. Aktörer som möter besökare upplever även en ökning av nya i naturen, både i nationalparker och i andra områden, säger Camilla Näsström, handläggare på Naturvårdsverket.

Stor skillnad mellan nationalparker

Skillnaderna är samtidigt stora mellan landets 30 nationalparker. 12 hade en ökning under 2020 medan sju hade färre besök och 11 hade samma siffror som förra året. Tyresta utanför Stockholm ökade allra mest, med 290 000 fler besök. Färnebofjärden i Gävleborg hade näst störst ökning, 93 700 besök – det var lite mer än en fördubbling jämfört med 2019, och därmed den största procentuella ökningen. Nationalparker som hade färre besök än året innan var till exempel Gotska Sandön, Norra Kvill och Kosterhavet. Siffrorna är ungefärliga eftersom det är svårt att räkna det exakta antalet.

Utmaningar med fler besökare

Fler besökare har i vissa nationalparker lett till trängsel, köer och brist på parkeringsplatser.

-Trots dessa utmaningar är det positivt att fler tar möjligheten att uppleva den finaste natur som finns i landet. Vi har alla ansvar för naturen och besökare behöver ta reda på vad som gäller i ett visst område och visa hänsyn så att nationalparkerna kan fortsätta fylla sitt syfte – att bidra till biologisk mångfald och samtidigt vara attraktiva besöksmål för naturturism och friluftsliv, säger Camilla Näsström.

Tips inför ett besök i en nationalpark eller ett naturreservat:

Information finns på sverigesnationalparker.se eller aktuell länsstyrelses webbplats under rubriken Besöksmål.

Länsstyrelsens webbplats
sverigesnationalparker.se

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Naturvårdsverket