ONSDAG 24 MARS 2021


Bild av Rubén González från Pixabay

Så ska tandhälsan bli mer jämlik – utredningen för jämlik tandhälsa lyftes i tandvårdsstyrelsen

Under tandvårdsstyrelsens möte den 24 mars var den statliga tandvårdsutredningen ”När behovet får styra – Ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” uppe på agendan.

– Det här är en genomlysning av hela tandvårdssystemet som kommer att påverka både folktandvård och privattandvård om förslagen beslutas, säger Angelica Lundgren Bielinski (M), ordförande i tandvårdsstyrelsen.

Skillnader i tandhälsa

I tandvårdsutredningen kan man bland annat läsa om att tandhälsan bland dem som besöker tandvården har blivit allt bättre, men att det likt i hälso- och sjukvården fortfarande finns socioekonomiska skillnader.

Enligt utredningen riskerar tandvårdssystemets finansieringsmodell, i kombination med ökad ojämlikhet i samhället, att befästa skillnader i tandhälsa.

Förslag om fast pris på 200 kronor

För att minska ojämlikheten har utredningen ett antal förslag. De vill att behovsprincipen ska få ett tydligare genomslag i svensk tandvård och att instegskostnaden ska bli mindre. Ett av de konkreta förslagen är ett fast pris på 200 kronor för en undersökning och viss förebyggande tandvård. Ett annat förslag är att införa ett statligt stöd till personer med de största behoven, vilket till stora delar skulle ersätta det regionala tandvårdsstöd som finns i dag.

– Vi välkomnar förslagen, vilka bidrar till att skapa jämlika ekonomiska och medicinska förutsättningar för våra patienter. Bemanning av tandvårdspersonal ser dock mycket olika ut i olika delar av landet, varför vi också skulle vilja se ett tillägg på hur detta kan lösas så att hela befolkningen i Sverige får tillgång till en god tandvård, säger Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdsdirektör Folktandvården Västra Götaland.

Beslut väntas nästa år

Tandvårdsutredningen är gjord på uppdrag av regeringen och går nu ut på remiss, bland annat till Folktandvården. I mars 2022 väntas regeringen ta beslut och tidigast 2026 kan förslagen bli verklighet.

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Folktandvården Västra Götaland