TISDAG 23 MARS 2021


Bild av Pasi Mämmelä från Pixabay

Efterlevnad av covid-19-lagen i Västra Götaland vecka 11

Under vecka 11 fortsatte arbetet med tillsyn enligt covid-19-lagen att blicka framåt. Urvalet av tillsynsobjekt baserades på länets turistmagneter och smittläget i länet. Under lördagen genomfördes också en demonstration mot bland annat pandemirestriktionerna i centrala Göteborg.

- Vårt län befinner sig i en allvarlig situation vad gäller smittspridningen. Det är verkligen inte läge att samlas i stor grupp på det sätt som skedde under lördagens demonstration och det bryter mot covid-19-lagens gräns på max 8 personer vid en allmän sammankomst. Ansvaret för att följa lagar och regler ligger på oss alla, vi måste hålla i och hålla ut för att vi ska komma ur den här pandemin, säger Maria Andersson, utvecklingsledare.

Länsstyrelsen har en god samverkan med polisen i det vardagliga arbetet med covid-19-lagen och vi hade ett kontinuerligt informationsutbyte med polisen inför lördagens demonstration. Vi har även samverkat med våra kollegor på länsstyrelser i andra län där demonstrationer genomfördes för att skapa en samlad bild av läget.

Veckans tillsynsarbete har annars fortsatt att blicka framåt mot vår och turistsäsong. Urvalet av tillsynsobjekt baserades på en kommande period med mycket ledighet då även besöksnäring och turism förväntas komma igång. Främst utfördes tillsyn hos mindre butiker på platser där besöksantalen brukar stiga under denna period. Att redan innan eventuell anstormning av besökare genomföra tillsyn och se till att de åtgärder som krävs finns på plats, förbereder verksamheter och hjälper verksamhetsutövare att göra rätt.

En generell iakttagelse från tillsynen är att vi har upplevt skillnad i hur reglerna tolkas och förstås. Det verkar som att de verksamheter som fått stöd och hjälp av till exempel en branschorganisation eller liknande, har haft lättare att tolka reglerna och restriktioner än de som inte fått den typen av stöd. Vår tillsyn bygger till stor del på att ge information till alla verksamhetsutövare kring vad som gäller enligt covid-19-lagen. Detta underlättar förhoppningsvis tolkningen av reglerna och gör det möjligt för verksamheter att förstå och frivilligt rätta till eventuella brister som upptäckts under tillsynsbesöken, vilket de flesta gör.

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland