TISDAG 23 MARS 2021


Foto/källa: Kolmården

Visent från Kolmården ska utplaceras i Azerbajdzjan

Imorgon flyttar Kolmårdens 3-årig visenttjur, Knock, till Berlin där han ska bilda en ny flock med sju andra visenter. Planen är att den nya visentflocken sedan ska utplaceras i en nationalpark i Azerbajdzjan, ett område där visenter en gång levde fritt innan de i princip utrotades på 1920-talet. Det europeiska utplaceringsprojektet är en del av Kolmårdens bevarandearbete för hotade arter.

Visenten, eller den europeiska bison, är Europas största landlevande däggdjur. Den levde fritt i området runt Kaukasusbergen fram till 1920-talet, då de sista vilda visenterna dog ut till följd av jakt och förstörda naturområden. Alla visenter som finns idag härstammar från djurparker eller privata ägare. Kolmårdens visenter ingår därför i ett europeiskt bevarandeprojekt, där visenttjuren Knock imorgon skickas i väg som ett led i ett utplaceringsprojekt för att återinföra visenten i Europa.

– Imorgon skickar vi i väg vår vistenttjur Knock. Han kommer först få bekanta sig med en ny flock med visenter i en park i Berlin, sedan kommer hela flocken att släppas ut i en nationalpark i Azerbajdzjan. Det här är ett europeiskt samarbete för att återinföra visenten i det vilda och det känns otroligt bra och viktigt att vi kan vara med och bidra till artens överlevnad, säger Christine Karmfalk, vd på Kolmården.

Knock föddes i juni 2018 på Kolmården. Den 24 mars flyttar han till Tierpark i Berlin där han kommer att introduceras för sju andra visenter från fyra olika europeiska djurparker. I november flyttas flocken först till ett acklimatiseringsområde på ca 300 hektar där de får anpassa sig till sin nya omgivning. Våren 2022 kommer flocken släppas fria i Shahdag National Park, ett område på över 40 000 hektar i Kaukasusområdet i Azerbajdzjan.

Kolmården har tidigare placerat ut visenter, addaxantiloper, berguvar och myskoxar inom ramen för bevarandeprojekt för respektive art.

Fakta om visent


    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Kolmården