MÅNDAG 22 MARS 2021


Bild av Hebi B. från Pixabay

Nu lanseras kampanj för att stoppa fimpskräpet

I dag lanserar Håll Sverige Rent kampanjen ”Farväl fimpen!” för att råda bot på att en miljard cigarettfimpar varje år blir skräp i Sverige. ”Just nu finns ett lagförslag som gör det straffbart att slänga fimpar eller prillor där de inte hör hemma. Vi har jobbat hårt för det under lång tid och vi är nästan framme. Politikerna behöver bara en sista knuff för att göra det enda vettiga – på riktigt förbjuda nedskräpning med fimpar och snus”, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Sedan 2011, när det blev straffbart att skräpa ner, har man kunnat slänga mindre skräp som fimpar och snus i snaturen utan att riskera böter. Det på grund av ett undantag i lagen för ringa nedskräpning. Sedan dess har Håll Sverige Rent opinionsbildat för att ta bort undantaget.

Varje år slängs cirka en miljard fimpar på marken i Sverige, vilket gör det till vårt överlägset vanligaste skräp. Och fimparna innehåller plast och gifter som riskerar att stanna kvar i naturen under lång tid och göra skada.

Men i samband med att EU:s engångsplastdirektiv ska bli verklighet i Sverige med start i år finns det ett förslag från en regeringsutredning att ta bort undantaget och göra det straffbart att även kasta mindre skräp på marken. Bötesbeloppet föreslås bli 800 kronor, precis som för nedskräpning av normalgraden.

Det här är vårt vanligaste skräp, som förfular och förstör de miljöer vi vistas i, och det behöver vara väldigt tydligt att det inte är okej att skräpa ner hur litet skräpet än är. Vi tror att en tydlig lagstiftning med böter kommer hjälpa till att skapa en norm där man inte skräpar ner”, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent
Kampanjen ”Farväl fimpen!” kommer att löpa under våren och rikta in sig på att opinionsbilda bland allmänheten för att visa att det här är en fråga som upprör många. Även ansvariga politiker kommer att involveras i kampanjen genom att få svara på frågor från allmänheten.

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Håll Sverige Rent