LÖRDAG 20 MARS 2021

Kinnekulleträffen i trollingfiske blir onlinetävling i år

I det rådande pandemiläget finns det ingen möjlighet att arrangera Kinnekulleträffen i trollingfiske i Hönsäters hamn som den brukar genomföras. Även förra årets tävling ställdes in på grund av coronaviruset.

Istället anordnas KinneKulleOnline 2021 den 17-18 april från valfri hemmahamn i Vänern. Rapporterar in fångst gör man via appen "Fishy Live" och istället för vikt avgörs tävlingen av den sammanlagda längden på upp till 12 fångade fiskar, teamen kan rapportera in max 6 fiskar var dag.

Tävlingens största fisk kommer dock att utses, och för att väga in den potentiellt största fisken när teamen är spridda över hela Vänern kommer det att finnas ett antal KKO-ambassadörer tillgängliga i ett 10-tal hamnar runt om i Vänern.

Allt överskott från KKO 2021 går tillbaka till sjön i form av en smoltutsättning under våren 2022. Våren 2021 bidrar Kinnekulleträffen med 250 000 kronor till smoltutsättningar.

Information om tävlingen finns i Kinnekulleträffens e-tidning.