FREDAG 19 MARS 2021


Bild av LuAnn Hunt från Pixabay

VGR Lägesrapport: 25 000 doser skickas ut vecka 12

Nästa vecka, vecka 12, levereras drygt 25 000 doser vaccin mot covid-19 till vaccinatörerna i Västra Götaland. Det är främst vårdcentralerna som får vaccin för att fortsätta vaccinering av de äldsta. 71 procent av alla som är 85 år och äldre i Västra Götaland har vaccinerats med en dos och 29 procent är fullvaccinerade. Det visar data fram till och med vecka tio.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik har det fram till och med vecka tio getts 175 267 vaccindoser i Västra Götaland. 9,3 procent av alla invånare har fått en första dos. Bland de äldsta, 85 år och äldre har 71 procent fått sin första dos vaccin.

Vaccination i fas 2 fortsätter under nästa vecka samtidigt som fas 1 slutförs. I fas 2 vaccineras de äldsta först och i Västra Götaland sker vaccineringen i femårsintervaller.

– Under nästa vecka fortsätter vi med de allra äldsta, 85 år och äldre. När vi har tillräckligt mycket vaccin går vi vidare i åldersgrupperna. Det kan ske vid lite olika tidpunkter på vårdcentralerna beroende på hur många personer man har listade i just de åldersgrupperna, säger Kristine Rygge.

De äldre kontaktas

Vårdcentralerna ringer upp de allra äldsta, 85 år och äldre för att boka tid. Vårdcentralerna ber aldrig om att bankID, bankdosa eller liknande används. Vaccinatörerna begär aldrig pengar för vaccination. Vaccination mot covid-19 är gratis.

– Vårdcentralerna kommer även kontakta gruppen 80+ och därefter gruppen 75+. Det kan se olika ut hur man blir kontaktad, säger Kristine Rygge.

Längre dosintervall

Under fredagen kom även besked om att Folkhälsomyndigheten förlänger dosintervallet upp till max sex veckor. De gör bedömningen att en dos ger tillräckligt skydd så fördelarna med att ge fler personer en första dos överväger.

Den förändrade rekommendationen innebär att vi kommer kunna erbjuda en första dos vaccin till fler personer snabbare. Det är positivt, säger Kristine Rygge
Under torsdagen gav europeiska läkemedelsmyndigheten EMA klartecken till att återigen börja använda AstraZeneca vaccin. Folkhälsomyndigheten kommer under nästa vecka att ta ställning till hur vaccinet kan användas i Sverige. Till dess rekommenderas fortsatt paus för användning av detta vaccin i Sverige och Västra Götalandsregionen följer denna rekommendation.

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen