FREDAG 19 MARS 2021


Foto/källa: FTI

Rekord i insamlade förpackningar 2020 - så bra är Sverige på att återvinna

Ett ökat engagemang för miljö och nya beteenden i samband med pandemin är två möjliga orsaker till att fler förpackningar än någonsin lämnas till återvinning.

Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) nya statistik visar att varje person i Sverige i genomsnitt lämnade in 50 kilo förpackningar och 14 kilo tidningar till återvinning under 2020. Totalt samlades 660 828 ton förpackningar och tidningar in, en volym som motsvarar cirka 2,4 miljoner fyllda återvinningsbehållare.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, presenterar årligen statistik över hur mycket förpackningar och tidningar som Sveriges hushåll tillsammans har lämnat till återvinning. Insamlingsstatistiken från 2020 visar att mängden förpackningar som lämnades in till återvinning under året slår rekord och ökade med 8 procent jämfört med året innan. 2019 lämnade varje person i Sverige i genomsnitt in 62 kilo förpackningar och tidningar till återvinning och under 2020 landade siffran på 64 kilo.

Förra året var ett rekordår för insamlingen av förpackningar. För att skapa ett mer cirkulärt samhälle måste vi se till att ta hand om de resurserna vi förbrukar och det är fantastiskt att se att engagemanget för återvinning fortsätter att öka, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI
Statistiken är baserad på den volym förpackningar som hushållen i Sverige har lämnat in för återvinning via FTI:s återvinningsstationer och fastighetsnära insamling. Mängden insamlade förpackningar av glas, papper, plast och metall som lämnades in via FTI under 2020 har totalt sett ökat med 8 procent jämfört med 2019. Ökningen är störst för pappersförpackningar som har ökat med 16 procent samt plast- och metallförpackningar som båda har ökat med 11 procent.

De förändringar som pandemin medför, som hemarbete, ökad näthandel och att allt fler lagar mer mat hemma har lett till en ökning av mängden förpackningar och det är fint att se att våra återvinningsvanor går hand i hand med våra nya beteenden i pandemin. Varje insamlad förpackning gör skillnad, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI


Mängden insamlade tidningar har minskat jämfört med 2019 enligt den nya statistiken. Detta är en fortsatt nedåtgående trend som är ett resultat av förändrade mediekonsumtionsvanor. Mängden insamlade tidningar som lämnas in till återvinning har minskat med 13-15 procent under de senaste åren.

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: FTI