TORSDAG 18 MARS 2021

Uppröjning av träd i Hällekis

Nästa vecka kommer Service & Teknik att röja upp bland gamla och lutande träd i skogsområdena runt Industrivägen i Hällekis med en skördare.

En del stammar på ca 3-4 meter kommer att lämnas kvar för insekternas skull.

Även ett område vid skolan kommer att röjas upp.

Det kommer även att gallras i skogen nedanför Utsiktsplatsen, de högsta träden kommer att tas ned så utsikten över Vänern bort mot Kållandsö blir fri.