TISDAG 16 MARS 2021

Efterlevnad av covid-19-lagen i Västra Götaland vecka 10

Besked om ändringar i begränsningsförordning, inkomna tips och den stundande våren var det som dominerade tillsynsarbetet kring den tillfälliga covid-19-lagen under vecka 10.

- Under veckan fick vi besked om vad tillsyn på till exempel museer och nöjesparker kan komma att innebära. Nu måste vi planera och arbeta upp rutiner för att se till att vår tillsyn kan vara ett stöd även till dessa nya verksamhetsutövare, säger Lotta Sahlin Skoog, tillsynsstrateg.

En hel del av arbetet under vecka 10 har alltså inkluderat planering av tillsynsstrategier för att vara beredda när föreskrifterna träder i kraft. Men även andra framtida händelser tog plats under veckan. För trots snöoväder som kanske satte vårkänslor på paus för många, så spelade just våren en stor roll i planeringen av tillsynsarbetet under vecka 10. För att vara proaktiva påbörjade vi tillsyn av verksamheter längst kusten, dit folk gärna söker sig när vårsolen tittar fram och vid högtider så som påsken. Även trädgårdsbutiker inkluderades i tillsynen då det snart är dags att gå ut och påta i rabatterna och kundflödet till dessa verksamheter då kan tänkas öka.

I övrigt har mycket utav tillsynen gått på tips från allmänhet eller andra aktörer. Urvalet av tillsynsobjekt under veckan har inkluderat allt ifrån gym till butiker av varierande storlek. Överlag ser vi fortfarande en god efterlevnad av regler och rekommendationer hos länets verksamhetsutövare.

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland