TISDAG 16 MARS 2021

1500 kronor extra till all personal i Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen beslutar att betala ut ett engångsbelopp på 1500 kronor före skatt till alla medarbetare i Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag för goda insatser under pandemin. Pengarna betalas ut med majlönen till samtliga månadsavlönade i april och timavlönade som tjänstgjort i mars.

Kostnaden bedöms till 122 miljoner kronor.

Covid-19 har inneburit hård belastning för medarbetare inom Västra Götalandsregionen. För att underlätta bemanningen erbjuds till exempel de som arbetar extra arbetspass en extra ersättning utöver avtal för detta. Under våren 2020 betalades också en extra ersättning till de som arbetade i skyddsutrustning.

I december beslutade regionstyrelsen att betala ut ett engångsbelopp till all personal för goda insatser under pandemin. Engångsbeloppet betalades ut med januarilönen.

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen