FREDAG 12 MARS 2021


BIid av DoroT Schenk från Pixabay

VGR Lägesrapport: Nära 30 000 nya doser nästa vecka till de äldsta

Nästa vecka levereras nästan 30 000 doser ut till vårdcentralerna i Västra Götaland, som därmed kan fortsätta vaccination av de äldsta. Nära 54 procent av alla som är 85 år och äldre i Västra Götaland har vaccinerats med en dos och 26 procent är fullvaccinerade. Det visar data fram till och med vecka nio.

Det finns en tydlig vaccinationseffekt bland de äldsta, både vad gäller nya bekräftade fall och hur många äldre som behöver sjukhusvård.

– Det är glädjande att vi är igång med att vaccinera de äldsta i fas två. Vi vaccinerar i åldersordning och i femårsintervall. När alla som är 85 år och äldre fått vaccin står personer som är födda 1937 till 1941 på tur, men vi kan ännu inte säga exakt när. De besked vi har nu kring hur många doser vi kommer att få är för osäkra. Men vi kommer att gå ut med information så fort vi vet, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, Västra Götalandsregionen.

Det är tillgången på vaccin som begränsar vaccinationstakten. VGR är beredd och har kapacitet att utföra mer än 100 000 vaccinationer per vecka och kan öka kapaciteten om det kommer ännu mer vaccin.

VGR:s översiktliga plan över vaccinationen visar bland annat hur många personer som ingår i varje fas. Vi avslutar nu fas ett och fortsätter liksom tidigare med fas två. Planen påverkas av vaccintillgång och kommer att uppdateras med information kontinuerligt. Det är viktigt att veta att både faser och grupper kan överlappa varandra i tid.

VGR ser nu över hur gårdagens uppgifter kring Astra Zeneca om halverade leveranser fram till sommaren påverkar vaccinationsplaneringen.

- Vi sitter just nu och tittar på det här, men det är för tidigt för oss att ge ett exakt besked om hur det påverkar oss. Vi vill självklart ha så många doser som möjligt, så att vi kan öka takten, säger Kristine Rygge.

Vaccinplan

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen