FREDAG 12 MARS 2021


Foto/källa: Götene kommun

Under april byts samtliga trygghetslarm ut i Götene kommun

Många kommuner runt om i landet drabbades av problem med trygghetslarmen när den nuvarande larmleverantören genomförde ett plattformsbyte i höstas, så även Götene kommun.

Med anledning av detta har man nu beslutat att byta leverantör och i april kommer alla som har trygghetslarm i hemmet i Götene kommun att få larm från en ny larmleverantör.

Informationsbrev kommer att sändas ut till samtliga personer som har larm i hemmet.

I Götene kommun är det runt 400 personer som har trygghetslarm i det egna hemmet.