TORSDAG 11 MARS 2021


Bild av Simon från Pixabay

Till fjälls: Förändringar i sportlovsresandet

Telias analys av svenskarnas resande under årets tre första sportlovsveckor visar på ett annorlunda mönster jämfört med 2020; resorna från Uppsala och Stockholm till Dalarna minskade med 27 respektive 20 procent, medan andelen västkustbor som åkte till Jämtland och Härjedalen ökade med 39 procent.

Telias analys bygger på anonymiserad och aggregerad mobil nätverksdata från tjänsten Telia Crowd Insights, som är justerad för att representera hela Sveriges befolkning. Tjänsten lanserades kommersiellt 2017 och används vanligen i stads- och samhällsplanering, till exempel när man ska dra en ny busslinje eller anlägga en väg.

Telias data för veckorna 7, 8 och 9 visar att svenskarna har firat sportlov ganska annorlunda jämfört med förra året. Resorna från Västra Götalandsregionen till Dalarna ökade med två procent, medan hela 39 procent fler tog sig till Jämtland och Härjedalen. Stockholmarna valde bort Dalarna med 20 procent färre resor, samtidigt som andelen som åkte till Jämtland och Härjedalen ökade med 6 procent. Även Uppsalaborna valde Jämtland och Härjedalen framför Dalarna med en ökning på 7 procent respektive minskning på 27 procent.

- Det som sticker ut är ökningen av västkustbor som firar sportlov i svenska fjällen. En gissning kan vara att man i denna delen av landet åker till alperna i högre utsträckning, men att man i år valde att stanna i Sverige på grund av pandemin, säger Kristofer Ågren, chef för affärsområde dataanalys på Telia.

Samtidigt som resorna till Jämtland och Härjedalen ökade så sjönk resorna till Östersund rejält; från Stockholm under vecka 9 med hela 29 procent.

- Det beror sannolikt på att fler valde bort flyget och istället tog bilen, säger Kristofer Ågren.

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Telia